Dopaminkick – därför vill vi tjäna ett högre syfte

30/09/2019 1:57pm

Den egoistiska eran är över, nu vill vi hjälpa andra och skapa en mer solidarisk och hållbar värld. Varför känner vi så, och vad är det egentligen som händer i oss när vi får arbeta för ett större sammanhang?

Den kollektivt ökande önskan om att göra gott för andra påverkar inte minst våra karriär- och yrkesval: för många har det blivit viktigt att känna ett högre syfte med arbetssysslorna, att det man gör på jobbet får en positiv spridning även utanför kontorets väggar. Men varför mår vi egentligen så bra av att vara en del av något större och göra gott för andra?

En mängd studier visar entydigt att vi – genom att tillgodose andras behov och påverka dem gott genom våra egna handlingar – skapar en känsla av mening och syfte i våra liv. En känsla som inte helt överraskande får oss att må bra.
– Jag skulle härleda det till något som kallas för naturliga förstärkare, förklarar psykologen Niklas Laninge. Vissa aktiviteter är belönande i sig själva, att vi alltså får ut en positiv känsla av att göra dem. Och att vara givmild eller göra saker som gör gott för andra är sådana typer av aktiviteter som är naturligt belönande.

Niklas Laninge

Niklas Laninge är psykolog och arbetar på Psykologifabriken, där han föreläser om kreativitet och beteendeekonomi. Han har även skapat sajten ‘Daily bits of’, en tjänst som erbjuder daglig kunskap och lärande i mikroformat.

Den rent fysiologiska anledningen till att vi känner känslan av belöning kallas för dopamin - en signalsubstans som utsöndras när vi utför den här typen av handlingar som aktiverar hjärnans belöningscentrum. Dopaminet får oss bland annat att känna oss glada och lugna, och stimulerar kreativitet och entusiasm. Kroppen reagerar med att vilja ha mer av de här känslorna och hjärnan uppmanar oss därför att fortsätta göra saker som stimulerar belöningssystemet. Att ha ett arbete där man känner att man får bidra till något större kan alltså skapa en positiv spiral och få oss att prestera bättre i vår roll, eftersom vi blir gladare och mer kreativa av dopaminet. Vi känner en större mening, vilket i sig kan vara väldigt motiverande.
– Meningsfullhet är en klassisk komponent för att få människor att må bra och när vi agerar i linje med våra värderingar så har vi lättare för att känna mening. Ett jobb är dessutom något man ägnar åtta timmar om dagen åt, så därför är det viktigt att känna att man får bete sig efter sina värderingar i sin yrkesroll, säger Niklas Laninge.

Vad exakt som skapar den där känslan av mening är individuellt, men enligt en studie utförd vid SOM-institutet, Göteborgs universitet, är den gemensamma nämnaren för alla situationer att de handlar om ”något större” utanför en själv. Samma resultat pekar även en brittisk studie på, där deltagarna uppgav att de upplevde sitt arbete som mer meningsfullt när det hade betydelse för andra än bara dem själva. Men med de abstrakta arbetsuppgifter som vuxit fram i vår moderna tid kan det ibland vara svårt att se den effekt som våra arbetsuppgifter har i dessa ”större” sammanhang, menar Niklas Laninge.
– Att sitta och knacka siffror i ett Excel-dokument har inte ett lika direkt samband med den större nyttan som företaget bidrar till, jämfört med om du har ett väldigt praktiskt arbete där du kanske brer smörgåsar åt hemlösa personer. I det sistnämnda fallet blir det lättare att uppleva belöningen av det man har bidragit till, men det betyder inte att ett abstrakt arbete behöver kännas meningslöst bara för att det är längre från den eller det som slutligen påverkas. Vi är väldigt bra på att hitta mening i det vi gör här och nu för att motivera små beteenden som i stunden kan tyckas onödiga, men som vi vet har en viktig och positiv sluteffekt, avslutar Niklas Laninge.

Dela det här inlägget