Viktigt för unga studenter!

16/06/2021 12:23pm

Möjligheten att tjäna bra i framtiden, ha goda referenser och en trygg anställning är viktigast när Sveriges studenter ska välja arbetsgivare. Med hjälp av Universums stora studentundersökning och en studentpanel grottar vi ner oss i de senaste trenderna för att förstå hur morgondagens talanger tänker.

För tredje året i rad visar Universums årliga undersökning FöretagsBarometern att en hög framtida lön är det viktigaste attributet när studenter väljer arbetsgivare, över hälften listar det som nummer ett. I ett panelsamtal under ett av Universums digitala event i år, Universum Awards, diskuterar studenterna Alfred Wahlfors och Madeleine Almqvist frågan.
– Det är en viktig faktor. Men det är inte det enskilt viktiga, det behövs fler saker också, säger Madeleine.
– Cash is queen, 100 procent. Men i Sverige kan man inte bli rik som lönearbetare på samma sätt som man kan bli i USA, där kan du tjäna 150 000 som nyexad ingenjör. Däremot tycker jag det är intressant med optioner. Google ger aktier till sina anställda, varför gör inte Atlas Copco eller Electrolux också det?, säger Alfred.

Alfred Wahlfors, student

Alfred Wahlfors

Pandemieffekten

Det senaste året har i och med pandemin varit ovanligt på många sätt, inte minst när det gäller yrkeslivet. Effekterna av distansarbete och en i högre grad osäker arbetsmarknad reflekteras i FöretagsBarometern. Hållbarhet är exempelvis en viktig fråga för studenter och 38 procent skulle välja bort en arbetsgivare som inte aktivt jobbar med hållbarhetsfrågor. Det är dock en siffra som har minskat sedan 2020 då den motsvarande siffran var 44 procent. Detta kan tänkas vara en effekt av pandemin och den osäkerhet som uppstått på arbetsmarknaden. Har det blivit viktigare att hitta ett jobb än att läsa igenom företagets hållbarhetsstrategi?

Behovet av trygghet speglas också i resultaten. En trygg anställning fortsätter att vara viktigt för studenterna – viktigast efter en hög framtida lön – följt av goda referenser till den framtida karriären.

Madeleine Almqvist, student

Madeleine Almqvist

Rätt värderingar styr

Det är tydligt att den nya generationen studenter och young professionals är värderingsstyrda. När Madeleine fårfrågan om hur hon skulle göra i valet mellan en väldigt hög lön på ett företag med sämre värderingar och ett företag där lönen är 20 procent lägre, men där värderingarna är helt i linje med hennes, svarar hon såhär:
– Det viktigaste för mig är att värderingarna inte står helt i motsats till mina egna. Men ju fler som är uppfyllda desto bättre, såklart. Jag får nog säga värderingar först, men jag tror att jag kan få båda om jag är duktig.

Alfred prioriterar möjligheterna till utveckling i valet av arbetsgivare.
– På de första arbetsplatserna är det viktigaste att man lär sig mycket. Om jag fick jobba för Elon Musk för en krona i timmen så skulle jag göra det. Miljömässig hållbarhet är av största vikt för studenterna, följt av social och sedan ekonomisk hållbarhet. Madeleine och Alfred resonerar olika under panelsamtalet:
– Jag tycker alla behövs. Jag skulle se det som en riskfaktor om ett bolag blundar för dem helt och hållet, säger Madeleine.
– Miljön är viktigast för mig, säger Alfred.

Ground-Breakers och Change- Makers

Med hjälp av resultaten från Universums karriärtest har man tagit fram fem olika karriärprofiler: Go-Getter, Globe-Trotter, Ground-Breaker, Change- Maker och Balance-Seeker. Undersökningen visar att studenter inom de olika områdena identifierar sig med olika karriärprofiler. Bland studenter inom it är det till exempel flest som känner igen sig i profilen Ground-Breaker, medan studenter inom samhällsvetenskap dras till Change-Maker.
– Jag känner igen mig i flera olika karriärprofiler, men om jag måste välja en är det Change-Maker. Jag brinner för hållbarhetsfrågan, säger Madeleine under Universum Awards.
– Ground-Breaker passar bäst in på mig, säger Alfred.

Dela det här inlägget