Vilka är kanalerna för att få information om en arbetsgivare?

16/06/2020 12:09pm

Sociala medier har de senaste åren spelat en allt viktigare roll i svenskarnas jobbsökande och utannonsering av tjänster. Universums studentundersökning, FöretagsBarometern, visar att studenterna i snitt använder 5,4 olika kanaler för att få information om en arbetsgivare, där digitala plattformar och främst sociala medier är bland de mest använda:

Arbetsgivaren eller vännen?

Undersökningen visar också vem man litar mest på vid sökandet av sitt första jobb:

59% av IT-studenterna litar mest på arbetsgivarens egna representanter.

50% av ekonomistudenterna samt 53% av ingenjörsstudenterna litar mer på omdömet från sina vänner.

Dela det här inlägget