Modernt Ledarskap

LKAB

LKAB erbjuder spännande utmaningar

2019-10-08

Text: Sara Schedin

Foto: Anna Lintzén

Åse Juhlin sitter i en blå fåtölj med en kaffekopp i handen med en cafédisk i bakgrunden.

Möjligheten att vara med och arbeta för en koldioxidfri, digitaliserad och autonom gruvdrift på ett av världens mest teknologiskt innova­tiva och framgångsrika järnmalms­företag lockar många till LKAB. Här jobbar man med hållbarhet på bred front för att bidra till att världen når sina klimatmål.

På LKAB är hållbarhetsfrågorna centrala ur alla perspektiv, såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska. Åse Juhlin, personalchef för HR Support på LKAB, tror att ett bolag som harspännande, utmanande framtidsfrågor att lösa med en tydlig koppling till hållbarhet, och att detta dessutom är känt, är anledningen till att de stigit i rankingen hos young professionals.
– Vårt mål är att vara ett föredöme inom hållbarhets-området i vår bransch, internationellt, och att vara med på den resan tror jag är lockande för många i dag.
LKAB har bland annat startat joint venture-bolaget HYBRIT tillsammans med SSAB och Vattenfall för att försöka lösa koldioxidfrågan i stålindustrin. Målet är att kunna tillverka fossilfritt stål från och med 2035.
– I juni påbörjades bygget av vår gemensamma pilotanläggning där vi kommer att använda vätgas som reduktionsmedel istället för kol. På så sätt kommer utsläppen att bli vatten istället för koldioxid. Lyckas vi göra stål utan kol kommer det att innebära att detta blir ett viktigt bidrag för Sverige att lyckas nå klimatmålen.

Åse Juhlin

Titel: Personalchef
Utbildning: Personal-vetarprogrammet, filosofiekandidat examen, huvudämne psykologi, Mittuniversitet.
Vilket är ditt bästa karriärstips? Våga ta steget att testa något nytt.

En hypermodern gruva

Åse berättar att de även initierat ett utvecklingsprojekt tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo vars syfte är att sätta en världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup.
– Målet är att få en hypermodern gruva som är kol dioxidfri, digitaliserad och autonom. För att nå dit behöver vi många engagerade, nytänkande och ansvarstagande medarbetare med olika kön och bakgrund som är intresserade av att driva våra framtidsfrågor.

Transformerar kompetens

För att möta framtidens utmaningar har verksamheterna arbetat fram långsiktiga kompetensförsörjnings planer avseende framtida kompetenser, transformering av kompetens, nyckelbefattningar, successionsplanering och employer branding-aktiviteter. Ett initiativ avseende transformering av kompetens är ett samarbete med Luleå tekniska universitet som innebär att mekaniker får utbilda sig till tekniker.
– Medarbetare som vi har identifierat via vår talent management-process får gå en underhållsteknisk utbildning under en termin för att sedan ha möjlighet att axla en ny roll som tekniker. För våra akademiker ser vi över möjligheten till förkovring genom att erbjuda kortare högskolekurser som fördjupning inom olika områden. Eftersom kompetens är en färskvara behöver vi hela tiden fylla på våra kunskaper.

LKAB

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Läs mer: www.lkab.com

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Pascale Gimenez står i grå kostym framför en röd vägg.
Alfa Laval
”Att ha en öppen dialog är a och o när det kommer till ledarskap”
Läs mer
Systembolaget
Systembolaget vill spegla samhällets mångfald
Läs mer
Rikard Nyhren står i blå skjorta utomhus och lutar sig mot ett träd.
Hemsö
”Vi har velat skapa en så platt organisation som möjligt”
Läs mer
Ludvig & Co
“Vårt fokus på samarbete har varit viktigt för att öka lönsamheten”
Läs mer