Modernt Ledarskap

EVRY

”Våga lita på att människor gör sitt bästa – för oftast gör de det!”

2019-10-08

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Sigrid Malmgren

Gustaf Meland står utomhus, iklädd kostym, på en gångbro med en röd bro  och grönskande träd i bakgrunden.

Som ett av Nordens största IT-tjänsteföretag erbjuder EVRY personlig utveckling och en rad karriärvägar. Gustaf Meland är konsultchefen som sätter humanismen i förarsätet.

Som konsultchef på EVRY svarar Gustaf Meland hellre ja än nej till sina medarbetare med nya idéer – han har ett coachande förhållningssätt och gillar att ge lösa tyglar inom ramen för en tydlig riktning framåt.

Vad är de tre viktigaste delarna i ett lyckat ledarskap?

– Humanism kommer på första plats – det är viktigt att se individerna och att våga lita på att människor gör sitt bästa. Den andra delen handlar om att man som ledare bör vara trygg i sig själv, för det smittar av sig. En prestigelös miljö skapar en grund att bygga ett starkt team med individer som är trygga i sig själv och vågar ta plats. Den tredje delen är att våga ta beslut – även om det är viktigt att ge människor stort utrymme är det till slut ledaren som måste ta de avgörande besluten

Gustaf Meland

Titel: Konsultchef. Utbildning: Civilekonom, Jönköping Interna-tional Business School, magisterexamen 1998.
Tips på ledarskaps- inspiration: ”Jag är utbildad reservofficer och det var där jag först kom i kontakt med ledarskapsområdet. Nu är det främst andra människor som inspirerar mig, när jag ser hur de kan vidareförmedla sin energi så att en grupp fungerar på ett bra sätt.”

Hur arbetar ni för att utveckla era medarbetare?

– EVRY bidrar till att säkerställa medarbetarnas personliga utveckling, både genom mål- och utvecklingssamtal men också med hjälp av interna och externa utbildningar. Medarbetarna har också tillgång till utbildningsplattformar online så att de själva kan välja när det passar att lära sig mer om ny teknik och så vidare. Vi implementerar en karriärmodell för olika roller så som konsulter, projektledare, säljare och ledare där vi gemensamt placerar in individerna på olika nivåer. Det ger ett bra underlag för beslut om hur en medarbetare kan förflytta sig och vilka aktiviteter som kan genomföras för att stärka individen.

Vad gör ni för att stimulera medarbetarnas kreativitet?

– Företagskulturen har en viktig roll och EVRY upp-muntrar kreativiteten och att tänka nytt. Som ledare kan man jobba för att föra samman människor. Jag är mycket för att hjälpa mina medarbetare att bygga egna nätverk i organisationen, att få dem att möta andra kollegor och besöka olika kontor runt om i Sverige. Det ger ny input och bidrar till att
stimulera kreativiteten.

”Företagskulturen har en viktig roll och EVRY uppmuntrar kreativiteten och att tänka nytt.”

Ge exempel på hur du som ledare bidrar till att stimulera medarbetarnas kreativitet!

– En metod som jag ofta använder är att ställa frågor i stället för att presentera svar på andras problem. Oftast sitter individerna själva inne med lösningen och det gäller att ha en dialog och ställa frågor för att styra dem i rätt riktning.

EVRY

EVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY. Genom en stark lokal närvaro med djup teknisk och affärsmässig insikt är EVRY en drivande kraft för kundens innovation och förnyelse. EVRY hade 2016 en omsättning på NOK 12,2 miljarder och cirka 8 500 medarbetare i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo och aktien är noterad på Oslobörsens huvudlista.

Läs mer: www.evry.com

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Ellen Stenmar står i Essitys lokaler framför tv-skärmar.
Essity
Hon leder Essity mot en mer digital värld
Läs mer
Arto Pitkaniemi står utomhus, iklädd kostym, framför Göteborg Energis lokaler med loggan ovanför.
Göteborg Energi
”Vi styr inte på detaljnivå, utan visar på riktningen”
Läs mer
Pascale Gimenez står i grå kostym framför en röd vägg.
Alfa Laval
”Att ha en öppen dialog är a och o när det kommer till ledarskap”
Läs mer
Ludvig & Co
“Vårt fokus på samarbete har varit viktigt för att öka lönsamheten”
Läs mer