Modernt Ledarskap

Hemsö

”Vi har velat skapa en så platt organisation som möjligt”

2019-10-08

Text: Sara Schedin

Foto: Felicia Yllenius

Rikard Nyhren står i blå skjorta utomhus och lutar sig mot ett träd.

Från en individstyrd organisation till ett företag som präglas av gemenskap och samarbete. Under sina fem år på Hemsö har Rikard Nyhrén bidragit till att förändra bolaget från grunden.

För fem år sedan blev Rikard Nyhrén rekryterad till Hemsö för att arbeta med den stora organisationsförändring som företaget stod inför. Han hade ingen tidigare erfarenhet av att arbeta för ett fastighetsbolag, men lockades av möjligheten att få bygga ett företag, och sätta en struktur och kultur.
– Sedan har det alltid varit viktigt för mig att känna att jag gör något meningsfullt som bidrar till förändring. Hemsös fastighetskategorier – utbildning, rättsväsende, vård och äldreboenden – är alla kopplade till samhället. Vi ägs också av pensionskapital, vilket innebär att vi har ett krav på oss att vara långsiktiga.

Rikard Nyhrén

Titel: Fastighetschef Sverige.
Utbildning: Studier på byggnadsingenjörsprogrammet, Mälardalens högskola.
Var får du ledarskapsinspiration? Jag brukar inspireras av andra branscher och hur man arbetar med ledarskap där.

Hur skulle du beskriva dina första år som fastighetschef på Hemsö?

– Det har varit en väldigt rolig men också turbulent resa. Men så är det alltid när man ska genomföra en stor förändring. Vi har gått från en individstyrd verksamhet till att ha en mycket större gemenskap i företaget. Vi har velat ha en så platt organisation som möjligt och därför sett till att vi har byggt tvärfunktionella team både mellan regioner och centrala funktioner.

Kulturbyggandet har varit en viktig del i ert förändringsarbete, berätta!

– Hemsö hade redan en bra kultur när jag kom in, med god balans mellan fritid och arbete, och en stark hållbarhetsprofil. Jag har arbetat med att vinkla den ännu mer mot att den bygger på egna initiativ och att man ska tillåtas att vara modig och göra misstag. Vi mäter och målstyr för att man också ska kunna få feedback på det man gör.

”Vi har velat skapa en så platt organisation som möjligt”

Vad gör ni för att stimulera medarbetarnas kreativitet?

– Vi har satt upp olika forum, exempelvis ett hållbarhetsforum och ett förvaltarforum, där vi lyfter de initiativ och målsättningar vi har. Som ett exempel har vi tagit beslut om att vi ska vara klimatneutrala
2035 och då får även våra medarbetare bidra genom att komma med förslag på hur vi ska nå dit. Forumet ger även medarbetare möjligheten att söka finansiering till sina projekt. Vilket forum man är med i bygger på kompetens, men också på intresse. Jag tycker att det är viktigt i utvecklingen av medarbetarna att de inte bara arbetar med saker som de kan – det bästa är om man kan utmana sig själv och göra nya saker.

Hemsö

Hemsö är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice. I Hemsös fastigheter bedrivs äldreomsorg, utbildning, vård och annan offentlig verksamhet.

Läs mer: www.hemso.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Gustaf Meland står utomhus, iklädd kostym, på en gångbro med en röd bro  och grönskande träd i bakgrunden.
EVRY
”Våga lita på att människor gör sitt bästa – för oftast gör de det!”
Läs mer
Anna Berggren står, iklädd en blå topp, i ett stort rum med grönska runt sig.
Trygghetsrådet
”Att bli varslad kan vara det bästa som händer i ens liv”
Läs mer
Arto Pitkaniemi står utomhus, iklädd kostym, framför Göteborg Energis lokaler med loggan ovanför.
Göteborg Energi
”Vi styr inte på detaljnivå, utan visar på riktningen”
Läs mer
Pascale Gimenez står i grå kostym framför en röd vägg.
Alfa Laval
”Att ha en öppen dialog är a och o när det kommer till ledarskap”
Läs mer