Årets HR-direktör

Peab

Andelen ansökningar till Peab har tredubblats

2022-06-17

Lästid ca 2 min

PEAB:s Anders Berge står utomhus lutad mot husvägg.

Employer Branding Awards 2023

Årets HR-direktör

Foto: Kristofer Hedlund

Peab har ökat synligheten i målgruppernas digitala flöden och har genom det mer än tredubblat ansökningarna till koncernen. Fler kvinnor söker sig till företaget som nu satsar stort på att få fler kvinnor även till produktionen.

Bygg- och anläggningsföretaget Peab är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Bakom framgångarna står långsiktighet och starka värderingar. Anders Berge som är HR-chef ansvarar för att attrahera nya medarbetare till koncernen.
– Peab är det mänskliga företaget där du får ta initiativ och ansvar, och fokus ligger på våra medarbetare, karriär och utveckling. Vi mår väldigt bra och ser med tillförsikt på framtiden.

Anders Berge

Titel: CHRO, Peab koncernen.
Utbildning: Fyraårig militär utbildning (major) i Umeå, Stockholm och Kvarn.
Boktips: ”Böcker av den sydafrikanske författaren Deon Meyer är bra. Jag bodde i Afrika när jag var liten och har varit i Sydafrika några gånger, och jag känner igen de fantastiska miljöerna som beskrivs i böckerna.”

120 olika yrkesroller

Måttet på hur mycket medarbetarna är beredda att rekommendera Peab som arbetsgivare är av största vikt för koncernen och redovisas dessutom kvartalsvis till finansmarknaden. Det har Anders järnkoll på, och nu är han nominerad till Årets HR-direktör inom employer branding.
– Grunden för vårt arbete är att medarbetarna mår bra och signalerar ut det till andra. Vi har exempelvis en karriärkarta med 120 olika befattningar och roller som visar möjligheterna för utveckling. Den är öppen för exakt alla i bolaget, du kan titta på var du vill ta dig och se hur du hittar vägen dit, säger han och fortsätter:

– Vi är också noga med att jobba med ledarskapet. Den största anledningen till att människor slutar är chefen, och därför är det viktigt att vi har bra och jordnära ledare.

Fler kvinnor i produktionen

Peab gör en stor satsning för att få in fler kvinnor i produktionen. Av antalet yrkesarbetande inom trä-, mark- och betong är endast en procent kvinnor, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
– I allt annat än produktionen har vi 50/50 kvinnor och män. Vi och branschen har en uppförsbacke både vad gäller utbildning på gymnasiet och för att få in fler kvinnliga medarbetare till produktionen, säger Anders och fortsätter:
– Det satsar vi stenhårt på och det kommer synas och höras under hösten. Vi visar upp människorna, och det ger en god insyn i byggarbetsplatsen som ett lagarbete där man skapar något som är bestående och som finns kvar i samhället.

 

Peab som satsat mycket på arbetsgivarvarumärket har mer än tredubblat antalet ansökningar det senaste året, och antalet ansökningar från kvinnor har ökat med 44 procent.

– Vi har haft 36,5 miljoner annonser ute i sociala flöden. Vi syns i den målgrupp vi söker, säger Anders.

”Vi har en karriärkarta med 120 olika befattningar”

Anders väljer:

Hav

Skog

Bok

Podcast

Strukturerad

Spontan

Kaffe

Te

Minskar koldioxidutsläppen

Förutom jämställdhet är klimatfrågan något som Peab arbetar aktivt med. Man har exempelvis tagit fram en rad ekoprodukter med syfte att minska koldioxidutsläppen. Betong och asfalt med alternativa bindemedel, och återanvändning av asfalt är några exempel.

– Vi jobbar för att bli mer cirkulära, säger Anders och fortsätter:
– Ett annat exempel är att vi byggt upp en fabrik som återanvänder restprodukter från Oxelösunds järnverk. Av restprodukterna tillverkar vi en produkt, Merit, som delvis kan ersätta cement som bindemedel i betong. Det gör att vi kan tillverka betong med betydligt mindre klimatpåverkan.

Text: Tina Lindström Carlsson

Peab

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Läs mer: peab.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Peab
Peab bygger på lokalt entreprenörskap
Läs mer
Anita Florén, Peab
Peab
Peab lockar fler kvinnor till branschen
Läs mer
Peab
Starka värderingar och långsiktighet bygger Peab
Läs mer
Anita Florén, PEAB
Peab
Närproducerat är modellen när Peab bygger samhället
Läs mer