Vinnare Employer Branding Awards 2021

Peab

Peab bygger på lokalt entreprenörskap

2021-10-04

Lästid ca 2 min

Vinnare Employer Branding Awards 2021

Årets employer branding-person

Foto: Kristofer Hedlund

Peab bygger närproducerat med egna hantverkare. Företaget är redan jämställt när det gäller tjänstemän. Nu inleds ett långsiktigt arbete för jämställdhet ute i den egna produktionen och för branschen i stort.

På Peab – ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag – är eget ansvar ute på lokal nivå avgörande för framgångarna. Andes Berge är sedan 2016 ansvarig för kompetensförsörjningen.
– Peab har hela värdekedjan från grus till hus, vilket bidrar till många utvecklingsmöjligheter för våra 16 000 medarbetare, säger han.

Anders Berge

Titel: Chef kompetensförsörjning.
Utbildning: Fyraårig militär utbildning (major) i Umeå, Stockholm och Kvarn.
Byggnad som imponerar: ”Mitt sommarhus längst ut i Stockholms skärgård. Där finns ingen el så det är ’back to basics’ samtidigt som vi är omgivna av en helt fantastisk miljö.”

Växande intresse

Anders Berge har vunnit titeln Årets employer branding-person. Han lyfter företagets starka värderingar där ”jordnära” ingår.
– När vi gör något så menar vi allvar. Vi ser till att ha ordning och reda inifrån och ut, så att folk mår bra och blir bra ambassadörer. Och vi har fantastiska värden i våra mätningar. De som är hos oss trivs. När vi tittar på kvinnor är betygen till och med högre än männens, både tjänstemän och yrkesarbetare.

På ett och ett halvt år har antalet ansökningar till koncernen ökat med 144 procent.
– Vi har börjat använda smarta algoritmer så att vi verkligen kan nå de grupper vi vill nå. Ett annat resultat är att vi har 72 procent större intresse från kvinnor på våra lediga jobb jämfört med tidigare.

“Vi ser till att ha ordning och reda inifrån och ut.”

Lokal kraft

Peab har runt 80 kontor i Sverige och är även verksamma i Norge, Danmark och Finland. Verksamheten är decentraliserad och bygger på stort eget ansvar.
– Kraften, entreprenörskapet och drivet ligger ute lokalt. Du får ta ansvar och samtidigt ta del av det stora bolagets utvecklingsmöjligheter.

Anders poängterar att man, för att kunna säkerställa kvalitet i verksamheten, måste ha egna hantverkare i stor utsträckning.
– Bland de stora byggföretagen har vi flest egna hantverkare. De som jobbar för oss bor där vi har verksamhet, har barn som går i skolan, och handlar i de lokala affärerna. Vi kallar det närproducerat samhällsbygge, säger han.

Antingen/Eller

Distans

Kontor

Storstad

Landet

Hus

Lägenhet

Bok

Tv-serie

Andelen kvinnor ska öka

Likabehandling, nolltolerans och visselblåsning har länge varit fokusområden på Peab. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämn bland tjänstemännen. Nu går man på allvar in för en ökad jämställdhet även i produktionen.
– Byggbranschen har ett tufft utgångsläge inom produktion. Av antalet aktiva trä-, markoch betongarbetare är endast en procent kvinnor. Vi har fem procent men det är fortfarande för lite och nu har vi bestämt oss för att verkligen ändra på det, säger Anders.

Målet är högt – att ha fler kvinnor jämfört med antalet på skolorna och relevanta utbildningar. Peab adresserar frågan brett, internt och externt, inom politiken och i skolan där ett exempel är kontakt med studie- och yrkesvägledarna som kan ha en påverkan på elevernas val av utbildning.
– Vi riktar exempelvis våra budskap till unga tjejer som går i åttan, och vi kommer även att sjösätta praokoncept och kvinnliga lärlingsgrupper. Vi gör det långsiktigt för vår värld och för branschen.

Text: Tina Lindström Carlsson

Peab

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Läs mer: peab.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

PEAB:s Anders Berge står utomhus lutad mot husvägg.
Peab
Andelen ansökningar till Peab har tredubblats
Läs mer
Anita Florén, Peab
Peab
Peab lockar fler kvinnor till branschen
Läs mer
Peab
Starka värderingar och långsiktighet bygger Peab
Läs mer
Anita Florén, PEAB
Peab
Närproducerat är modellen när Peab bygger samhället
Läs mer