Nominerade 2023

Trafikverket

Järnvägssektorn attraherar nya medarbetare

2022-12-02

Lästid ca 2 min

Nominerad 2023

Årets Hederspris

Foto: Kristofer Hedlund

Hans Celander har till uppgift att öka synligheten och göra järnvägssektorn mer känd med syfte att attrahera fler personer till branschen. Därför har han i samarbete med ett stort antal företag i branschen tagit fram en gemensam strategisk inriktning.

Hans Celander på Trafikverket leder ett regeringsuppdrag som går ut på att få fler att utbilda sig och söka till järnvägssektorn.
– Det är en intressant utmaning. Många känner till järnvägen och branschen som begrepp men vi behöver göra den mer personlig och synlig. Det gäller att visa vad vi gör och berätta om alla olika delar du kan jobba med, säger Hans.

Hans Celander

Titel: Head of Competence.
Utbildning: HR-utbildning, Uppsala universitet, examen 1995.
Vad ser du fram emot? ”Jag ser fram emot att ta nästa steg i att attrahera  fler personer till utbildning och arbete inom järnvägsbranschen.”

Enhetlig kommunikation

Under 2022 har Hans lett det omfattande arbetet med att ta fram ett EVP för hela järnvägsbranschen, ett arbetsgivarerbjudande som svarar på vad som kännetecknar branschen och som handlar om att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Nu är han nominerad till Årets Hederspris.
– Samarbetet har svetsat samman flera delar av branschen och byggt nya relationer. Det finns ett positivt engagemang i de här frågorna, säger han.

Positiv respons

Nu har företag i järnvägsbranschen fått en vägledning att ha som utgångspunkt i kommunikationen, och som stärker branschen och uppfattningen av den.
– Det finns en direkt koppling till branschföretagen och till de kandidater vi vill attrahera. Vi har sett till att medlemsföretagen har fått en vägledning i hur de kan jobba med sitt EVP och bli mer synliga. Vägledningen skapar förutsättningar för att kunna jobba med kommunikation på ett strukturerat och enhetligt sätt. Du får en röd tråd att hålla fast vid. Vi har fått väldigt positiv respons från företagen, säger Hans och fortsätter:
– Det gäller att ha uthållighet i frågorna och nu kommer vi att ta nästa steg. Vi kommer att jobba mer med material och fler filmer som bygger vidare på vårt EVP. Vi försöker vara synliga där målgrupperna är och tittar på att synas i fler kanaler, som exempelvis Tiktok.

Många utvecklingsmöjligheter

Järnvägssektorn är stor och bred och det finns en rad möjligheter för många olika kompetenser. På hemsidan jarnvagsjobb.se presenteras olika utbildningar och lediga jobb runtom i landet. Det går även att ta del av berättelser från personer som redan arbetar i branschen.
– Det satsas mycket och lösningarna i järnvägsanläggningarna blir alltmer digitala och automatiserade. Genom digitalisering blir järnvägen mer uppkopplad. Det kan exempelvis innebära att man har koll på hur anläggningarna mår runt om i landet utan att behöva vara på plats. Och det gör att branschen bland annat behöver ha in fler projektledare, tekniker och specialister, säger Hans och fortsätter:
– Det finns oerhört många arbetsuppgifter i branschen. Du kan exempelvis jobba inom tech, underhåll, service eller innovation, du kan jobba som ombordpersonal och med trafikinformation, eller inom underhåll av lok och tågset eller själva järnvägen. Det finns många som vill åka tåg och genom att jobba inom järnvägen har du
hand om viktiga frågor som flyttar fram utvecklingen i Sverige.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
Tydliga strategier formar Trafikverket
Läs mer
Trafikverket
Morgondagens arbetssätt finns redan på Trafikverket
Läs mer
Trafikverket
Vänlig arbetsmiljö präglar Trafikverket
Läs mer
Conny Jonsson står i en trappa på Trafikverkets kontor.
Trafikverket
Trafikverket byter spår till den nya vardagen
Läs mer