Nominerade 2023

Trafikverket

Trafikverket byter spår till den nya vardagen

2022-06-17

Lästid ca 2 min

Conny Jonsson står i en trappa på Trafikverkets kontor.

Employer Branding Awards 2023

Årets employer branding-företag

Foto: Kristofer Hedlund

Flexibilitet och balans mellan jobbvardag och fritid – det är viktiga områden när Trafikverket tar ett samlat grepp för en uppdaterad arbetsmiljö efter coronapandemin. Erfarenheter och medarbetarnas enkätsvar ligger bakom programmet ”Vår nya vardag”.

Trafikverket, som har nominerats till Årets employer branding-företag 2023, arbetar ständigt för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Conny Jonsson, avdelningschef på myndigheten, har 33 års erfarenhet från järnvägsbranschen. Nu är han programledare för ”Vår nya vardag” som tar avstamp i de erfarenheter som gjorts under coronapandemin.
– Det är fantastiskt roligt att få vara med och trygga vår attraktivitet som arbetsgivare. Vi vill ge de bästa möjliga förutsättningarna för att medarbetarna ska tycka det är spännande att jobba på Trafikverket, säger han.

Conny Jonsson

Titel: Avdelningschef HR Fastighet. Programledare ”Vår nya vardag”.
Utbildning: Social linje på gymnasiet.
Tågsträcka du vill åka? ”Inlandsbanan – då skulle jag ta mig till otroligt vackra platser som jag nästan inte visste fanns.”

Medarbetarnas nya vardag

Stora delar av Trafikverkets verksamhet ställdes om våren 2020 när coronapandemin slog till. En tredjedel av de 10 000 medarbetarna jobbar mer operativt och var på sin ordinarie arbetsplats under hela pandemin. Men två av tre medarbetare arbetade till den största delen på distans under perioden. En arbetsmiljöenkät genomfördes under hösten 2020. Resultatet ligger till grund för programmet ”Vår nya vardag” som Conny leder, och som startade sommaren 2021.

– Vi konstaterade att vi ska gå mot en ny vardag där vi tar vara på de positiva erfarenheter vi sett under pandemin. Vår ledning bestämde att programmet ska hållas ihop och vara gemensamt för hela myndigheten, säger han.

Arbetssätt förnyas

Trafikverket är en rikstäckande arbetsplats med 150 olika yrken som på olika sätt jobbar för att människor ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

– Många medarbetare har rest mycket, exempelvis för att träffa samarbetspartners och besöka olika anläggningar, och vi såg att en stor del möten går att sköta lika bra på distans. En annan slutsats av arbetsmiljöenkäten var viktiga som mötesplatser och för att utveckla vår verksamhet. Kontoren ser olika ut, och nu jobbar vi för att de ska funka optimalt för de behov som finns, säger Conny.

 

Arbetsmiljöenkäten visade exempelvis att chefer och medarbetare upplevde att det inte fanns någon andhämtningspaus mellan digitala möten.

– Det ledde till att vi ganska omgående införde inriktningen ”5 över 5 i”, där mötena slutar fem i och nya möten startar fem över så att man hinner ställa om sitt fokus från det ena mötet till det andra, säger Conny.

“Distansarbete bidrar till ett hållbart arbetsliv”

Conny väljer:

Tåg

Bil

Kontor

Distans

Spontan

Strukturerad

Kaffe

Te

Ett hållbart arbetsliv

Trafikverkets riktlinjer för distansarbete har gjorts om och nu har en stor andel, cirka 6 000 av medarbetarna, tecknat distansavtal.

– Ett avtal, som är individuellt, kan exempelvis innebära att du har möjlighet att jobba på distans två dagar i veckan, säger Conny och fortsätter:
– Många medarbetare ansåg att möjligheten till distansarbete bidrog till ett hållbart liv och en bättre balans mellan arbete och fritid. Och det vill vi ta vara på.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
Järnvägssektorn attraherar nya medarbetare
Läs mer
Trafikverket
Tydliga strategier formar Trafikverket
Läs mer
Trafikverket
Morgondagens arbetssätt finns redan på Trafikverket
Läs mer
Trafikverket
Vänlig arbetsmiljö präglar Trafikverket
Läs mer