Årets employer branding-företag

DNB

Olikheter – en viktig resurs för DNB

2022-06-10

Lästid ca 2 min

Camilla Brandt och Tobias Bedinger i DNB:s ljusa lokaler.

Vinnare 2022

Årets employer branding-företag

Foto: Jennie Kumlin

DNB, en av de ledande aktörerna inom bank, finans och försäkring i Norden, fortsätter att växa i Sverige. Mångfald, jämställdhet och hållbarhet har en given plats i alla delar av bolaget.

Norges största bank, DNB, har en bred internationell närvaro och är på tillväxtresa i Sverige. Tobias Bedinger och Camilla Brandt arbetar med företagets arbetsgivarvarumärke från olika perspektiv.

 

– Vi är en utmanare på den svenska marknaden och det är en rolig resa att få vara med på. I dag har vi runt 450 medarbetare och vi växer stadigt, säger Tobias.

 

– DNB är ett väldigt entreprenöriellt och framåtlutat bolag, vi har ett varmt och tillåtande arbetsklimat, där både kreativitet och kompetens är hög. Företaget visar förtroende och låter medarbetare ta stort ansvar – även tidigt i karriären, säger Camilla.

Camilla Brandt

Titel: People Partner.

Utbildning: Kandidat i HR Management, Linnéuniversitetet, Kalmar, examen 2014.

Tips till nyexade: ”Ta ansvar för din egna utveckling, våga prova olika saker och samla på dig så mycket erfarenhet och kunskap du kan!”

Tobias Bedinger

Titel: People Partner.

Utbildning: Programmet personal, arbete och organisation, Stockholms universitet, examen 2015.

Råd till nyexade: ”Mycket handlar om att våga vara nyfiken och ställa frågor. Och att som ny våga säga både ja och nej till saker.”

Välkomnande och inkluderande

DNB präglas av ett stort fokus på mångfald, jämtställdhet och hållbarhet. Företaget har nyligen anställt Wenche Fredriksen som Head of Diversity and Inclusion med en gedigen erfarenhet inom området.

 

– Detta är ytterligare en tydlig signal på att vi prioriterar frågorna. Det är viktigt för oss att det som syns utåt speglar insidan, säger Camilla.

 

– Vi är måna om våra medarbetare, vilket präglar vårt employer branding-arbete. Om vi får våra anställda att trivas, prata gott om oss och känna igen sig i det som sägs externt har vi vunnit mycket – det har varit vår främsta målbild, säger Tobias.

 

– Jag har pratat med flertalet medarbetare som beskriver vår kultur som varm, välkomnande
och inkluderande. De uppfattar företaget som drivande och ambitiöst, och samtidigt en arbetsgivare som är omhändertagande och mån om familjelivet, säger Camilla.

Hållbara affärer

DNB vill vara en del av lösningen på de utmaningar vi står inför, såväl sociala som miljömässiga. För att vi ska lyckas är det viktigt att vi hjälper både medarbetare och våra kunder att göra hållbara val. Det är också viktigt att ett hållbarhetstänk genomsyrar hela verksamheten – i allt från hur vi källsorterar till hur vi investerar, säger Camilla.

 

För att höja den gemensamma kunskapsnivån inom hållbarhet har alla medarbetare i Sverige genomgått en utbildning inom området.

 

– Vi ser exempelvis över vårt eget avtryck och vad vi kan göra bättre. Finansmarknaden har en viktig roll i den gröna omställningen, och vi vill vara en pådrivare i det arbetet, säger Tobias.

Når ut till nya talanger

DNB har sedan flera år tillbaka ett årligt Internship program för studenter.

 

– Vi lägger mycket resurser och tid på programmet. De som söker genomgår en gedigen process som börjar redan under hösten. Nu ser vi fram emot att välkomna årets kull, säger Tobias.

 

Jämställdhet och mångfald är ständigt på agendan och DNB kommer bland annat att vara huvudsponsorer för Women’s Finance Day, en mässa på Handelshögskolan med syftet att få fler kvinnor intresserade av finansbranschen.

 

– Vi är även medlemmar i Diversity Charter Sweden och vi ser olikheter som en resurs. Förutom att vi utbildar och har föreläsningar kring jämställdhet och mångfald, ska det genomsyra hela vår verksamhet, allt ifrån rekryteringsprocesser och events till vår strategi och interna policys. Detta tror vi bidrar till att våra medarbetare och externa parter ser att vi tar frågan på stort allvar, säger Camilla.

Text: Tina Lindström Carlsson

DNB

DNB är idag Norges största bank och är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring. På den svenska marknaden har vi i dag etablerat flera av DNBs verksamhetsområden; DNB Bank, DNB Finans, DNB Markets samt Autolease. Med ett team på cirka 400 motiverade medarbetare, representerade i Stockholm, Göteborg och Malmö, erbjuder vi en dynamisk arbetsmiljö med möjligheter att interagera nära med professionella kollegor över funktioner och geografiska områden. Läs mer: www.dnb.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

DNB
Inkludering och jämställdhet är i fokus på DNB
Läs mer
DNB
En bra arbetsmiljö är i fokus på DNB
Läs mer
DNB
DNB är på frammarsch i Sverige
Läs mer
DNB
Jämställdhet och hållbarhet står i fokus på DNB
Läs mer