Nominerade 2023

Pulsen

Pulsen Group – långsiktig framgång

2022-06-17

Lästid ca 2 min

Eva Fröberg i Pulsens ljusa lokaler.

Employer Branding Awards 2023

Årets employer branding-person

Foto: Julia Sjöberg

Med totalt 1 700 medarbetare i elva bolag är möjligheterna till utveckling stora på Pulsen Group. Nu ökar koncernen sin synlighet i sociala kanaler för att visa upp bolagens innovationskraft och nytänkande.

Den familjeägda koncernen Pulsen Group verkar inom flera olika branscher, där digitalisering och teknik är grundbultar. Eva Fröberg är sedan 2018 HR-ansvarig för Pulsenkoncernen.

– Vår ambition är att utveckla företag, människor och därmed världen. Vi vill göra vardagen enklare, smidigare och snabbare för våra kunder. Tillsammans är vi som en stor familj där vi har samma syn på företagande, ledarskap och individuell utveckling. Vi fortsätter att stärka utbytet mellan våra bolag för att ta vara på varandras kunskap och erfarenheter, säger hon.

Eva Fröberg

Titel: People and Culture Manager.
Utbildning: Personalvetare, Umeå universitet, examen 1991.
Boktips: ”’Tänka snabbt och långsamt’ av Daniel Kahneman är en otroligt bra bok.”

Tydliga värderingar

Eva är nominerad till Årets employer branding-person. Hon är en av dem som ansvarat för framtagandet av Pulsens Groups starka grundvärderingar UPAL som står för ”utmanande, personlig, ansvarstagande och långsiktig”. De gemensamma värderingarna ska bidra till ett hållbart och utvecklande arbetsliv.
– Det var lite av en dröm för mig att vara med och göra det arbetet för koncernen. Och det känns fantastiskt att se att det blev så starkt och levande. Jag är väldigt stolt över alla medarbetare som var och är engagerade i arbetet och i den fortsatta utvecklingen, säger Eva och fortsätter:
– Det var ett intensivt arbete och uppslutningen var stor. Nu finns grundvärderingarna exempelvis med som en viktig del när vi utvecklar människor och investerar i befintliga och nya bolag.

Massor på gång

Det långsiktiga arbetet med EVP, employer value proposition, som paketerar vad Pulsen Group står för, kopplat till arbetsgivarvarumärket och attraktionsfrågorna, fortsätter. För att få fram vad medarbetarna tycker om arbetsgivaren, varför de valde Pulsen Group, vad som är unikt med varje bolag, vad de vill förbättra och varför de väljer att stanna, hölls bland annat 15 workshops runtom i koncernen.
– En tydlig gemensam nämnare som kom fram var hur mycket utveckling och utmaningar betyder för människor, säger Eva och fortsätter:
– Vi filar på de förbättringsförslag som kom fram och kommer att sjösätta flera av dem. Bland annat utvecklas en ledarresa då vi ser ledarskapet som en framgångsfaktor. Framåt satsar vi ännu mer på medarbetarnas möjligheter att växa och utvecklas, dels på sitt eget bolag men även inom hela koncernen.

”Vi satsar på medarbetarnas möjligheter att växa och utvecklas”

Eva väljer:

Lägenhet

Villa

Staden

Landet

Kaffe

Te

Distans

Kontor

Syns i sociala kanaler

Sedan drygt ett år tillbaka pågår arbetet med att bli mer synliga i utvalda sociala kanaler. HR jobbar nära marknad och involverar medarbetarna för att på olika sätt visa och berätta vad som sker på Pulsen Group.
– Vi har gjort en resa med våra värderingar internt och det arbetet fortsätter. Nu vill vi också berätta externt hur innovativa och nytänkande vi är. Vi rekryterar och vill i ännu större utsträckning visa upp vilka vi är och vad vi erbjuder våra medarbetare. Detta för att locka nya förmågor som matchar våra värderingar, säger Eva.

Text: Tina Lindström Carlsson

Pulsen

Pulsen Group är en familjeägd bolagskoncern. Vi utvecklar företag baserat på insikterna från snart 60 år av eget, framgångsrikt entreprenörskap.  Flera av våra bolag jobbar med IT. Några är verksamma i helt andra branscher. Men vi förenas allihop i vår grundläggande syn på företagande och ledarskap. Vi tycker att goda affärer även måste bidra till en bättre värld. Och vi är övertygade om att hållbar affärsutveckling bara kan komma inifrån, från de människor som faktiskt verkar i bolagen varje dag. Därför fokuserar Pulsen Group framförallt på att ge människor nycklarna till att lyckas själva. Både som ledare och individer. För vi vet att det är så man når långsiktig framgång. Och gör världen lite bättre. Läs mer: pulsen.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Pulsen
Pulsen Group utvecklar företag, människor och världen
Läs mer
Eva på Pulsen sitter i en soffa och blickar ut. I bakgrunden skymtar ett fönster med grönska utanför.
Pulsen
Ökat ansvar frigör energi och kraft inom Pulsen Group
Läs mer
Eva Fröberg, Pulsen
Pulsen
Pulsen växlar upp och går mot mer innovation
Läs mer
Eva Fröberg, Pulsen, Borås
Pulsen
En stark värdegrund präglar Pulsen
Läs mer