Nominerade 2022

Trafikverket

Samarbeten driver Trafikverket framåt

2021-07-01

Lästid ca 2min

Nominerad 2022

Årets employer branding team

Foto: Julia Sjöberg, Viveka Österman, Kristofer Hedlund

Trafikverket utvecklar ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem som kortar avstånden i Sverige. Myndighetens viktiga regeringsuppdrag innefattar den långsiktiga infrastrukturplaneringen för sjö-, luftfart, väg och järnväg.

Trafikverket arbetar för ett tillgängligt transportsystem där alla i Sverige kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Linda Berg ansvarar för arbetsgivarprofileringens övergripande kommunikation och Martin Britan ansvarar för profilering på digitala plattformar.
– Vårt viktigaste arbete är att visa upp vilka vi är och vad vi på Trafikverket gör, säger Martin.
– Våra värderingar ”pålitliga, engagerade och modiga” är grundläggande. Vi försöker hela tiden förhålla oss till dem i vår vardag, säger Linda.

Linda Berg

Titel: Kommunikationsansvarig arbetsgivarprofilering.

Utbildning: Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet, examen 2000.

Tågsträcka som du skulle vilja åka: ”Under coronapandemin har jag sett tv-serier som utspelat sig i Skottland och naturen verkar vara makalöst vacker. Det vore härligt att resa runt med tåg där.”

Personlig grundregel inom employer branding: ”Att se helheten. Att vara ärlig i vad man säger, ha ett utifrån och in-perspektiv och paketera budskap i spännande format.”

Martin Britan

Titel: HR-specialist inom arbetsgivarprofilering.

Utbildning (skola och examensår): Filmproduktion, Stockholms filmskola, examen 2011.

Tågsträcka som du skulle vilja åka: ”Transsibiriska järnvägen skulle vara häftigt. Då kan man besöka små byar och städer som man annars inte skulle göra i livet.”

Personlig grundregel inom employer branding: ”Man ska vara ärlig både inåt i organisationen och utåt. Och att vara personlig när man pratar till människor, det är viktigt.”

Emil Adén

Titel: Enhetschef inom HR kompetensförsörjning.

Utbildning: Master of Science in Business Administration and Economics, Growth Through Innovation and International Marketing, Linné- universitetet, examen 2008.

Medarbetarna berättar

Trafikverket har nominerats till Årets employer branding-företag. Linda och Martin lyfter det sammansvetsade teamet som arbetar dedikerat med frågorna och en ledning som backar upp arbetet.
– Många medarbetare är stolta över att jobba här och visar engagerat och villigt upp vår verksamhet externt. De spelar en stor roll i vårt arbete med arbetsgivarprofileringen och att nå ut med olika berättelser, säger Linda.
– Vi har en tydlig strategi bakom vårt arbete och har bland annat gjort analyser på vad våra olika målgrupper är intresserade av hos en arbetsgivare. Vi visar upp vilka vi är och vad vi gör genom att ha en mix mellan profilerande och verksamhetsnära inlägg i digitala kanaler, säger Martin.

Verksamheten visas upp

Satsningarna på att nå ut till olika målgrupper fortsätter. Ett nytt digitalt verktyg som ett sätt att möta studenter och yrkesverksamma är exempelvis under utveckling.
– Nu ser vi förhoppningsvis slutet av coronapandemin, men vi tror att vi kommer fortsätta mötas mer digitalt framöver. Just nu spelar vi in nya filmer under temat ”på väg till jobbet” för att berätta om allt spännande vi jobbar med och bygga kunskap kring samhällsnyttan vi skapar på Trafikverket, säger Linda.

– Linkedin har vi satsat mycket på de senaste åren, och kanalen har också blivit Trafikverkets största i form av antal följare, säger Martin.

Cecilia Lind

Titel: Kommunikatör inom arbetsgivarprofilering och annonsering.

Utbildning: Magisterexamen i läkemedelskemi och vetenskapskommunikation, Uppsala universitet, examen 2005.

Kajsa Gyså

Titel: HR-specialist inom arbetsgivarprofilering

Utbildning: Kandidatexamen i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, examen 2017.

Många möjligheter

Att myndigheten finns i hela landet och har över 150 yrkesroller gör det enkelt för medarbetarna att byta tjänst internt.
– Jag har exempelvis jobbat inom olika delar av verksamheten sedan jag började för över tio år sedan. Möjligheten att påverka är stor, jag gillar flexibiliteten och att det finns ett fokus på att göra saker tillsammans, säger Linda och fortsätter:
– Det vi på Trafikverket gör påverkar många människor. Det känns verkligen som att alla är med och bidrar till ett säkrare och mer tillgängligt Sverige – även om man, som både Martin och jag, är stödfunktioner till verksamheten.
– Att känna tillhörighet och ha möjlighet att påverka är det bästa med att jobba på Trafikverket. Det som genomsyrar verksamheten är att vi har samma mål och att alla är med och bidrar. Samarbete präglar vardagen och man känner sig inte ensam. Oavsett roll – vi gör det tillsammans, säger Martin.

Text: Tina Lindström Carlsson

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
Järnvägssektorn attraherar nya medarbetare
Läs mer
Trafikverket
Tydliga strategier formar Trafikverket
Läs mer
Trafikverket
Morgondagens arbetssätt finns redan på Trafikverket
Läs mer
Trafikverket
Vänlig arbetsmiljö präglar Trafikverket
Läs mer