Nominerade 2021

Arbetsmiljöverket

Samhällsnyttiga möten på Arbetsmiljöverket

2020-11-30

Text: Fridah Jönsson

Foto: Julia Sjöberg

Jessica Linse, Arbetsmiljöverket

Att både social och fysisk miljö har stor betydelse på en arbetsplats skriver många under på. Jessica Linse och hennes kollegor på Arbetsmiljöverket är de som säkerställer att alla kan må bra på jobbet.

Det är Arbetsmiljöverket som har i uppgift att kontrollera att alla arbetsplatser i Sverige är säkra för de som jobbar där. Ett stort och viktigt uppdrag för en myndighet som har cirka 650 anställda utspridda i hela landet.

Jessica Linse

Titel: Arbetsmiljöinspektör.
Utbildning: Magisterexamen i sociologi, Göteborgs universitet, examen 2004.
Bästa tips för social arbetsmiljö: ”Ha tydliga roller och förväntningar, arbeta förebyggande och tänk organisation framför individ.”

Brett uppdrag kräver olika kompetenser

Arbetsmiljöverkets stora bredd av yrkeskategorier innebär stort rekryteringsbehov.
– Det är hård konkurrens om kompetensen. Därför behöver vi löpande arbeta med att vara den bästa arbetsgivaren vi kan vara, både för att kunna anställa nya medarbetare och för att behålla och utveckla de som redan arbetar hos oss, säger Ninnie Eidmark, HR-strateg.

Positiv inställning hos allmänheten

En av myndighetens medarbetare är Jessica Linse, som jobbar som arbetsmiljöinspektör. Hennes roll innebär att vara ute på arbetsplatser, träffa arbetsgivare och medarbetare och kontrollera att man följer de lagar och regler som finns. Hon har tidigare jobbat både inom privat sektor och på andra myndigheter, men lockades till Arbetsmiljöverket eftersom hon tyckte att myndighetens grunduppdrag var viktigt och meningsfullt.
– Vårt uppdrag är i grunden väldigt viktigt för mig – och att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet är något som de allra flesta håller med om. De flesta vi träffar är positiva till att vi gör våra inspektioner. Vi gör samhällsnytta, bidrar till en bättre och säkrare arbetsmiljö och får vara med om väldigt givande möten med människor. Det känns meningsfullt.

Jobbar både ute och vid skrivbordet

Så hur ser då Arbetsmiljöverkets egen arbetsmiljö ut? Jessicas roll innebär både inspektioner ute på plats, som kan ta allt från två timmar till en heldag, och att jobba administrativt med att dokumentera besök. Hon har sett många sidor av myndigheten och lyfter upp den stora och breda kompetens som finns där.
– Det finns otroligt mycket kunskap och erfarenhet samlad här – och dessutom en vilja att dela med sig av den. Att få arbeta tillsammans med kollegor som alla har olika bakgrunder är en stor fördel. Det är ett ständigt lärande på jobbet.

Fokus på kvinnodominerade yrken

En av de saker Jessica gillar mest med arbetet är när hon märker att hennes och kollegornas besök faktiskt bidrar till nya idéer och insikter hos de arbetsgivare de träffar. Hon har en del projekt som är extra viktiga för henne, som de som riktar sig till branscher där majoriteten av de anställda är kvinnor.
– Jag är stolt över många av de inspektionsinsatser som gjorts under min tid här, till exempel när vi gör skillnad i kvinnodominerade branscher, där risker kopplade till organisatorisk och social arbetsmiljö ofta är stora, säger hon. Jag är också stolt över alla samarbeten vi har internt mellan oss kollegor i olika roller. Arbetet är till stor del självständigt, men lika viktigt är det att samarbeta. Vi gör jobbet tillsammans.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. Vi ansvarar också till viss del för tobakslagen och miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel.

Läs mer: www.av.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Eskilstuna kommun
Tillsammans är ledordet för Eskilstuna kommun
Läs mer
Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket får fler att vilja jobba statligt
Läs mer
Apoteket
Apoteket – för dig med skäl och själ
Läs mer
Göteborgs stad
Duon som ramar in bilden av Göteborgs Stad
Läs mer