Vinnare Employer Branding Awards 2020

Trafikverket

Trafikverket bidrar till ett tillgängligt Sverige

2020-11-30

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Patrik Lindström

Vinnare Employer Branding Awards 2020

Årets Generaldirektör

Generaldirektören för Trafikverket, Lena Erixon, jobbar på regeringsuppdrag för medborgarna. Hon ansvarar för cirka 9 000 medarbetare och arbetar nära näringslivet på myndigheten som har visionen – alla kommer fram, smidigt, grönt och tryggt.

Trafikverket bidrar till att skapa nytta för både medborgare och näringsliv. Detta genom att ansvara för den långsiktiga planeringen av sjö- och luftfart samt planering, underhåll och utveckling av transportsystemet för statliga väg- och järnvägar. Generaldirektör Lena Erixon lyfter fram deras vision och koncept som håller ihop myndighetens uppdrag.
– Vår vision – alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – representerar väldigt väl vårt uppdrag och hänger ihop med vårt transportpolitiska mål. Vi ska skapa en möjlighet för människor att träffas genom vårt övergripande koncept – vi gör Sverige närmare, säger hon.

Lena Erixon

Titel: Generaldirektör.
Utbildning: Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, 1992.
Vem inspireras du av? ”Jag är en stor beundrare av Hans Rosling – det är fantastiskt med en person som med faktabaserade och pedagogiska framställningar verkligen förändrar hur vi ser på frågor.”

Nära verksamheten

Lena är generaldirektör på Trafikverket sedan 2015. Nu har hon vunnit titeln Årets generaldirektör inom employer branding. Myndigheten har gjort långsiktiga insatser inom området arbetsgivarprofilering vilket har bidragit till att de har flyttat fram sina positioner. Lena har ett stort engagemang i verksamheten och beskriver att hon vill stå för ett öppet, rakt, tydligt och engagerat ledarskap.
– Jag sätter mig in i frågor och vill verkligen förstå vad det kan få för konsekvenser. Jag har vågat och tänkt nytt i att hitta nya sätt att ta oss an frågor och vara i linje med tiden, såsom klimatkrav i våra upphandlingar. Ett annat exempel är när företaget Ericsson reducerade sin personal, då gick vi in och samarbetade med Trygghetsrådet för att rekrytera bland dem som varslats, säger Lena och fortsätter:
– Det stämmer överens med en av våra värderingar – mod – att försöka prova nytt och att som statlig myndighet försöka ligga i framkant och driva olika frågor.

Politiskt uppdrag

Att vara högsta chef på Trafikverket innebär att man har ett politiskt uppdrag och jobbar nära politiken. Som generaldirektör jobbar hon för medborgarna och ansvarar samtidigt för en stor organisation. Som en av Sveriges största upphandlare jobbar myndigheten även nära det privata näringslivet.
– Vi har ett politiskt uppdrag och just att vi är en offentlig myndighet som förhåller oss till det privata näringslivet är en intressant kombi- nation. Samtidigt jobbar vi med ny teknik och nya affärsformer vilket gör att det är ett extra spännande uppdrag, säger Lena och fortsätter:
– Vi köper in ny teknik som vi inte vet om den fungerar i verkligheten. Ett exempel är elvägar där vi har gjort en förkommersiell upphandling. Det är ett spännande och tydligt uppdrag för ett fossilfritt transportsystem, och samtidigt en möjlighet att som upphandlare få möjlighet att prova ny teknik.

Digitala möten

Lena som vanligtvis är på resande fot fyra dagar i veckan har precis som många andra ställt om under coronapandemin, och många möten sker digitalt.
– Det har gått ganska bra även om jag är en person som tycker om att vara ute i verksamheten och träffa människor.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
Järnvägssektorn attraherar nya medarbetare
Läs mer
Trafikverket
Tydliga strategier formar Trafikverket
Läs mer
Trafikverket
Morgondagens arbetssätt finns redan på Trafikverket
Läs mer
Trafikverket
Vänlig arbetsmiljö präglar Trafikverket
Läs mer