Nominerade 2021

Trafikverket

Trafikverket – på uppdrag av svenska folket

2020-11-12

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund

Nominerad 2021

Årets Hederspris

Trafikverkets politiska uppdrag är omfattande och innefattar bland annat långsiktig planering av väg och järnväg, luftfart och sjöfart. Allt myndigheten gör bidrar till ett hållbart och tillgängligt Sverige.

Trafikverket skapar förutsättningar för att alla transporter och resor sker på bästa och säkraste sätt oavsett var man bor. Och med hänsyn till miljö och hälsa. Emil Adén leder sedan 2018 myndighetens arbete kring arbetsgivarprofilering.

– Kortfattat ansvarar vi för planering, drift och underhåll av väg och järnväg och det strategiska när det gäller sjöfart och flyg. Det är ett ansvarsfullt uppdrag. Vår vision – att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – inspirerar till ett gemensamt förhållningssätt inför alla olika uppdrag som ryms inom Trafikverket, säger Emil.

Emil Adén

Titel: HR-Strateg Arbetsgivarprofilering.

Utbildning: Master of Science in Business Administration and Economics, Growth Through Innovation and International Marketing, Linnéuniversitetet, examen 2008.

Boktips: ”Jag rekommenderar serien skriven av Kepler där jag precis har sträckläst ’Spegelmannen’. Det är svårt att lägga böckerna åt sidan och det är skönt att sugas in i något och lämna omvärlden för ett slag.”

Inspireras av: ”General Electrics kampanjfilm ’My Mom’, där ett barn berättar varför hennes mamma jobbar på GE. Hon berättar att de bygger flygplan, planterar träd och bygger kuvöser som räddar barn. Den väcker känslor och har varit en inspirationskälla för mig.”

Antingen/Eller
Gryning/Skymning

Film/Bok

Avkopplad/Uppkopplad

Tåg/Buss

Bygger förtroende

Emil är nominerad till Årets hederspris inom employer branding. Han och hans medarbetare har bland annat bidragit till myndighetens övergripande koncept ”Vi gör Sverige närmare”, vilket medarbetarna har med sig i allt de gör.

– Det ger en extra dimension att jobba för en organisation där vårt arbete inte handlar om att bygga varumärke – det handlar om att bygga förtroende, säger Emil.

Uppdrag Sverige

Det politiska uppdraget präglar myndigheten och innebär i praktiken att se till att transportsystemet fungerar, vilket är en förutsättning för att samhället ska fungera.

– Allt vi gör bottnar i politiken. Vi får vårt uppdrag från det svenska folket via riksdag och regering. Som medarbetare på Trafikverket är du en statstjänsteman som gör saker som påverkar alla medborgare. Att jobba för det svenska folket skapar en intern stolthet, säger Emil och fortsätter:

– Vi är en del av att fullgöra något som våra förtroendevalda har bestämt att vi ska göra. Här får du vara med på de riktigt stora projekten och kan ställa höga krav i våra upphandlingar – för Sveriges och miljöns bästa.

 

Trafikverket når ut till sina målgrupper via bland annat Linkedin och den egna hemsidan. Det statliga uppdraget är en viktig faktor för många nya och befintliga medarbetare.

– Målet är inte att bidra till bästa kvartalsvinsten för aktieägare, det handlar om att ha ett land som är levande för alla medborgare på ett eller annat sätt. Det är det häftiga med att jobba statligt och det jackar in i mina egna grundläggande värderingar. Vi jobbar för att alla, både person- och godstransporter ska komma fram på ett smidigt och säkert sätt.

“Att jobba för det svenska folket skapar stolthet.”

Jobbar för framtiden

Trafikverket jobbar med komplexa frågor och spännande utmaningar som ”hur kan vi bidra till att göra det lättare för våra medmänniskor på bästa sätt” och ”hur bygger vi upp järnvägen så att du kan åka nattåg ner i Europa.” Myndigheten lägger även årligen 650 till 750 miljoner kronor på att finansiera forskning och innovation som bidrar till framtidens lösningar.

– När man lägger ihop hela pusslet är det fenomenalt att ha allt det här inom en och samma myndighet, säger Emil.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
Järnvägssektorn attraherar nya medarbetare
Läs mer
Trafikverket
Tydliga strategier formar Trafikverket
Läs mer
Trafikverket
Morgondagens arbetssätt finns redan på Trafikverket
Läs mer
Trafikverket
Vänlig arbetsmiljö präglar Trafikverket
Läs mer