Högskoleingenjör

Trafikverket

”Det är få arbetsplatser som kan erbjuda en sådan bredd som vi”

2020-06-14

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund

Havin Nyqvist är en av flera som har valt att göra karriär på Trafikverket. Nu är hon enhetschef och hjälper sina medarbetare att utvecklas.

På Trafikverket får medarbetarna vara med och forma morgondagens samhällen. Som enhetschef på den statliga myndigheten är Havin Nyqvist med och utvecklar framtidens järnvägar och hur underhållet för dessa ska organiseras och planeras.
– Det är ett spännande arbete. Jag och mina medarbetare använder kunskap om tekniken som används här och nu i kombination med forskning och utveckling om framtidens teknik, säger hon.

Namn: Havin Nyqvist.
Titel: Enhetschef Utveckling på Teknik och miljö/Underhåll
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, KTH, examen 1998.
Favoritsträcka: ”Vägsträckan mellan Stockholm och Örebro har jag åkt ganska ofta. Örebro är som ett andra hem näst efter Stockholm för mig.”

Vad är viktigt för ett lyckat ledarskap?

– Ledarskap handlar mycket om kommunikation, och det är livsnödvändigt för en ledare att skapa tillit och bygga förtroende i grunden. Det är viktigt att se medarbetarnas potential och skapa möjligheter och förutsättningar för utveckling. En ledare tydliggör också sammanhang, anger riktning och behov, vad vi som grupp ska göra tillsammans och vilken pusselbit varje medarbetare ska bidra med.

Hur arbetar ni med att utveckla era medarbetare?

– Vi har en tydlig inriktning för personlig utveckling och sätter tillsammans med varje medarbetare upp mål som följs upp noggrant. Vi ser till att matcha medarbetarens utveckling med verksamhetens behov och utvecklingsinriktning. Genom uppföljning och coachning säkerställer vi att utvecklingsplanerna genomförs.

”Vi har ett klimat som välkomnar idéer”.

Hur tar ni vara på medarbetarnas kreativitet?

– Vi har ett klimat som välkomnar idéer, och använder ofta vår kreativa förmåga tillsammans. Vi jobbar med olika teknikområden som tillsammans bildar ett system och försöker hitta bra och säkra gemensamma lösningar istället för att var och en ska utveckla saker i egen kammare. En aktuell diskussion handlar till exempel om att integrera tre separata delar som bullerskyddskärmar, fundament och kontaktledningsstolpar. Vi har mycket att vinna på att hitta en smart lösning där man integrerar de tre sakerna så att de hänger ihop på ett säkert och underhållsmässigt bra sätt.

Vad är det som gör att du fortsätter att jobba på Trafikverket?

– Jag är en nyfiken och lätt rastlös person och för mig är det viktigt att ständigt utvecklas. Här har jag fått möjligheten att jobba som upphandlare, projektledare och nu är jag enhetschef, och med Trafikverkets olika verksamhetsdelar och 150 yrkesroller finns det stora möjligheter till fortsatt utveckling. Vi jobbar med ett stort spann från idé till framtid, från tidig planering till avveckling 100 år senare, och det är inte många företag som kan erbjuda en sådan bredd. För mig är själva syftet – samhällsutveckling – också mitt kall, som bidrar till att jag vill fortsätta att jobba på Trafikverket.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer