Framtidens kvinnor

CGI

”Du bidrar till en värld där människor kan må bättre”

2023-09-21

Fotograf: Patrik Lundin

Foto: Patrik Lundin

IT-utvecklare är en roll där män är överrepresenterade. Något Sofia Lindholm på CGI tror kan förklaras av tradition och bristande kommunikation om att IT bidrar till samhällsnytta.

I sin linda ansågs jobbet som utvecklare vara ett kvinnligt yrke. Medan männen byggde hårdvaran, landade uppdraget att fylla maskinerna med information på kvinnorna. Under 80-talet tog männen över, men sedan några år tillbaka är kvinnorna på stark frammarsch igen. Sofia Lindholm jobbar specifikt med it inom industrin, en bransch hon föddes in i och lärde sig att älska.

Sofia Lindholm

Titel: VP Consulting Services.

Utbildning (skola och examensår): IT-ingenjör, Högskolan Gävle, examensår 2000.

Det hade jag jobbat med om jag inte gjorde detta: Läkare, utan tvekan.

 

Hur hamnade du inom IT-konsultbranschen?

– Jag är uppvuxen inom industrin och har alltid älskat naturvetenskapliga ämnen, så att jag valde IT-spåret inom just industrin föll sig naturligt. Nu har jag varit på CGI i sju år och anledningen att jag tog steget hit var att CGI – precis som min tidigare arbetsgivare – delade min värdegrund om allas lika värde och möjlighet till utveckling, och fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Jag är stolt över den utveckling jag haft under alla år och känner en stor tacksamhet för de ledare som trott på mig och utmanat mig att anta nya roller.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns på CGI?

– Mitt jobb som ledare är att skapa en miljö där alla medarbetare har möjligheten att växa. Ansvaret för utvecklingen ligger hos var och en och CGI kommer ge förutsättningar att utvecklas i den riktning som var och en vill. Oavsett var någon befinner sig i livet, finns det förutsättningar för att utvecklas. CGI är en global koncern, med lokal närvaro, som öppnar upp för många karriärvägar.

”Idag är branschen varken ”manlig” eller ”kvinnlig””

Är det skillnad på att vara en kvinnlig konsult idag jämfört med när du började?

– Det tycker jag, Vi pratar inte om jämställdhet idag, vi pratar om allas lika värde och lika möjligheter. Förut fick jag ofta frågan ”Hur är det att vara kvinna i en mansdominerad bransch?”. Det är en fråga jag nästan aldrig får längre, och när jag väl får den så har jag inget riktigt bra svar. Jag tycker det sätter fingret på hur långt vi har kommit, att det här är en bransch som varken är ”manlig” eller ”kvinnlig”. För mig är individen den viktigaste och hur vi skapar dynamiska team med olika förmågor och personligheter. Idag är vi i stort sett 50/50 män och kvinnor i ledarpositioner, så den stora utmaningen vi ser nu är att skapa ett större teknikintresse bland unga tjejer och promota utvecklaryrket.

Hur kan branschen lyckas med det?

– Det finns tre viktiga delar i det. För det första måste vi integrera teknik i allt vi gör och inspirera barn i allmänhet och tjejer i synnerhet redan från förskoleålder. Killar har historiskt haft närmare till att till exempel spela tv-spel medan tjejer gjort annat på sin fritid. För det andra behöver vi fler kvinnliga förebilder, jag vet själv hur viktigt det är att kunna relatera till någon som kan inspirera en. Den tredje grejen är att bryta ner teknik och IT till samhällsnytta. Att kunna visa på konkreta exempel vad den pågående digitaliseringen kan bidra med, till exempel en bättre sjukvård eller att förenkla och snabba på den gröna omställningen inom industrin. Helt enkelt att kunna visa på ett högre syfte med det vi gör: Du bidrar inte bara med ettor och nollor – du bidrar till en värld där människor kan må bättre.

 

Text: Daniel Cederlund

CGI

CGI Group Inc. grundades 1976 och är en av världens ledande leverantörer av tjänster inom IT och affärsprocesser. Med cirka 91 000 medarbetare globalt erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt ett brett sortiment av patenterade lösningar . Vi arbetar inom 21 branscher och från över 400 platser runt om i världen, där vi levererar kompletta, skalbara och hållbara IT- och affärstjänster som utformas globalt och levereras lokalt. I Sverige finns CGI kontor på 30 olika platser. CGI - Insights you can act on. Läs mer på Karriär | CGI Sverige

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

Malmö 220920
Hanna Wallhoff på CGI.
Foto: André de Loisted
CGI
”Vi traineer ses som framtida nyckelpersoner på CGI”
Läs mer
Samsung
”När du visar din ambition så öppnas det upp möjligheter”
Läs mer
Samsung
En öppen och välkomnande arbetsplats
Läs mer
SKF
“The focus will be on the expertise you bring to the table”
Läs mer