Civilingenjör

Trafikverket

”Vi bygger och förvaltar för mer än 50 miljarder kronor per år”

2020-06-29

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Kristofer Hedlund

Trafikverket ställer krav på minskad klimatpåverkan på stora infrastrukturprojekt. En modell som beräknar och följer upp klimatbelastningen gör det möjligt.

Namn: Susanna Toller.
Titel: Sakkunnig livscykelanalys.
Utbildning: Magisterexamen i markkemi, SLU, examen 2001. Fil. dr. mark och vattenteknik, KTH, 2008.
Favoritinnovation: ”Alla de effektiva innovationer som görs för att bidra till att lösa klimatfrågan.”

Susanna Toller ansvarar för utvecklingen av en klimatkalkylmodell som används i Trafikverkets flaggskeppsarbete med klimatkrav på infrastrukturhållningen. Modellen, eller verktyget, beräknar klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, och arbetet sätter Trafikverket i framkant både i den svenska bygg- och anläggningsbranschen och internationellt.
– Jag brinner för klimatfrågan och att Trafikverket är en så stor beställare lockade mig hit. Jag har varit med och utvecklat klimatkalkylmodellen sedan 2013 när jag började här. Vi bygger och förvaltar för mer än 50 miljarder kronor per år och det gör att vi får ett stort genomslag. I våra projekt kan vi fungera som föregångare för andra – vi sätter agendan, säger Susanna.

Tack vare modellen kan Trafikverket ställa krav och följa upp klimatbelastningen i olika projekt.
– Vi kan klimatberäknat vårt byggande på ett effektivt och konsekvent sätt och utifrån det ställer vi krav på en procentuellt förbättrad klimatprestanda i projekt som är dyrare än 50 miljoner kronor. Vårt arbetssätt väcker stort intresse och vi har samverkan med olika aktörer världen över. Det är viktigt att vi som offentlig myndighet går före och vi hoppas att andra aktörer ska följa efter, säger Susanna.

Berätta mer om ditt arbete!

– När vi gör en kalkyl kan vi enklare se vad det är som påverkar utsläppen i ett projekt och det gör att vi kan sätta in åtgärder för att minska klimatpåverkan. Det kan vara olika material- eller teknikval som gör stor skillnad. Våra entreprenörer och materialleverantörer inom betong-, stål- och asfaltindustrin är väldigt angelägna om att möta klimatkraven, och det känns bra för mig att vara en kugge i hjulet i det arbetet.

”Jag brinner för klimatfrågan.”

Vad ger det dig att arbeta för ett högre syfte?

– Det känns fantastiskt och det gör mitt jobb så roligt, i kombination med att jag har fantastiska, kompetenta och engagerade kollegor. Enligt mig är klimatfrågan vår tids ödesfråga och att jag har möjlighet att påverka i en så pass viktig fråga ger mig tillfredsställelse i arbetet.

Berätta en rolig anekdot från ert innovationsarbete!

– Grunderna i klimatkalkylmodellen och hur den ska relatera till samlade effektbedömningar tog jag och min dåvarande kollega och nuvarande chef fram under en fyra timmar lång tågresa från Stockholm till Malmö. Vi jobbade intensivt på hur vi skulle bygga upp modellen för att den skulle länka in i andra system på Trafikverket. Upplägget som vi kom fram till på den tågresan använder vi än idag.

Vilket råd vill du ge till andra intraprenörer som vill få utlopp för sina idéer?

– Se till att vara på rätt plats där din kompetens tillvaratas och där du får möjlighet att göra skillnad.

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.  

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Karriär

Traineeguiden

Artiklar du kanske gillar:

Trafikverket
”Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket”
Läs mer
Trafikverket
”Jag har alltid haft chefer som har uppmuntrat mig till utveckling”
Läs mer
Trafikverket
”Jag känner att jag bidrar med samhällsnytta genom mitt jobb”
Läs mer
Trafikverket
”Jag fick snabbt ett nytt och mer utmanande projekt att jobba med”
Läs mer