Data/IT

Trafikverket

”Du känner att du gör nytta ända ner på individnivå”

2020-11-30

Text: Tina Lindström Carlsson

Foto: Partik Lindström

Oskar Grönberg Trafikverket Borlänge

#29

Data/IT

Raket loggaRaketer
De arbetsgivare som klättrat minst sex placeringar på listorna sedan förra årets undersökning.

+17

Oskar Grönberg är en av dem som är med och utvecklar Sveriges infrastrukturprojekt på Trafikverket som har en av landets största IT- och telekomverksamhet.

Systemvetaren Oskar Grönberg började som studentmedarbetare på Trafikverket i januari 2019. Efter studierna fick han anställning som it-koordinator inom verksamhetsstyrning.  

– Samarbete och teamkänsla är utmärkande på Trafikverket, och vi har en tydlig och sammanhängande styrning. Vi jobbar i team där alla strävar mot samma mål. Du känner att du gör nytta ända ner på individnivå och att du bidrar till Trafikverkets huvuduppdrag, säger Oskar.

Oskar Grönberg

Titel: IT-koordinator.

Utbildning: Systemvetenskapliga programmet, Högskolan Dalarna, examen 2019. 

Smultronställe: ”Familjens sommarhus vid Siljan. Där har jag tillbringat somrarna under min uppväxt.”

Vad innebar det att vara studentmedarbetare på Trafikverket?

– Jag jobbade tio timmar i veckan vid sidan av studierna, vilket gjorde att jag fick en introduktion till Trafikverket. Jag fick vara med på möten, lärde mig vad vi gör och hur vi arbetar, samtidigt som jag löste enklare uppgifter. Uppdraget ledde dessutom till att jag skrev mitt ex-jobb på Trafikverket.

”Samarbete och teamkänsla är utmärkande.”

Vad lockade dig till Trafikverket?

– Trafikverket hade gästföreläsare på min utbildning och det gjorde att jag fick en inblick i myndigheten, och i hur stor och viktig den är. Att det är en myndighet som har en stor samhällsfunktion som man får vara med och bidra till är definitivt något som lockade mig. Trafikverkets it- och telekomverksamhet är en av Sveriges största, det är väldigt brett och det gör att du har alla möjligheter att jobba med de arbetsuppgifter du vill. 

Hur tillvaratar arbetsgivaren era idéer? 

– Jag upplever att man tas på allvar och att det finns arbetssätt, rutiner och processer kring det. Trafikverket jobbar mycket för att man ska kunna vara innovativ, att man ska kunna komma med förslag och förbättringsmöjligheter. Om jag har en idé kan jag lyfta det till min chef som tar det vidare.

Vad är det bästa med att jobba på Trafikverket?

– Allt finns på Trafikverket. Du har möjligheten att välja att jobba med det som du är mest intresserad av. Det är perfekt att man tar vara på medarbetarnas egna önskemål. Det är många som har jobbat hela sin karriär på myndigheten. Det är så pass brett så man kan byta jobb på jobbet – den friheten och möjligheten är väldigt positiv. 

Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.    

Dela det här inlägget

Trafikverket Placeringar

Civilingenjör

Civilingenjör – Senior

Data/IT

Data/IT – Senior

Ekonomi – Senior

Högskoleingenjör

Högskoleingenjör – Senior

Naturvetare

Naturvetare – Senior

Samhällsvetare

Artiklar du kanske gillar:

Noran på Trafikverket står och lutar sig mot broräcket.
Trafikverket
“Vi bjuder in till samtal för att hitta lösningar tillsammans”
Läs mer
Sheng och Anton på Trafikverket står vid en byggarbetsplats. De har hjälm och gula jackor.
Trafikverket
”Vi knyter ihop landet och gör vägarna säkrare”
Läs mer
Emil på Trafikverket står vid ett räcke och tittar in i kameran med ett leende.
Trafikverket
”På Trafikverket jobbar du med den senaste tekniken”
Läs mer
Trafikverket
”Trafikverket är navet som driver på utvecklingen”
Läs mer

Din karriär:

Din Karriär
Vad gör ett företag framgångsrikt?

Finns det någon formel som förklarar vad som gör ett företag framgångsrikt? Vi listar faktorer som tycks vara nyckeln till succé.

Läs mer
Din Karriär
Visselblåsning – viktig nyckel för företag

Personer som läcker information till media i syfte att avslöja brott eller missförhållanden i en organisation kallas ofta för visselblåsare. Men hur vet jag som arbetstagare när det är dags att blåsa? Och hur kan arbetsgivare skapa en kultur som förebygger skandaler? Vi har frågat experten Karin Henriksson, grundare till visselblåsarplattformen WhistleB.

Läs mer
Din Karriär
Det här förväntar sig professionals i lön

Trots att mjuka värden såsom t ex hållbarhet och work life balance prioriteras högt hos professionals så är en hög framtida lön fortfarande nog så viktigt.

Läs mer
Om undersökningen
Om undersökningen

Vill du veta mer om hur vi samlar in data för vår undersökning? Klicka här.

Läs mer