Data/IT

PostNord

”Med all konkurrens måste PostNord ständigt driva innovation”

2023-06-15

Lästid ca 2 min

Foto: Felicia Yllenius

På kort tid har Rouwayd Hanna på PostNord gått från utvecklare till att leda ett eget team.

Rouwayd Hanna började som backendutvecklare på PostNord hösten 2020. Sedan januari 2023 är han Tech Lead för ett utvecklingsteam.

 

– Jag trivs i föränderliga miljöer där man pushas till innovation och utveckling. Min produktägare och min chef har gett mig chansen att ta mig an större uppgifter efterhand och gett mig feedback på vad jag gjort bra och vad jag kan förbättra.

Vad lockade dig till företaget?

– PostNord är ledande inom området logistik och har varit det länge. Med all konkurrens som finns måste PostNord ständigt driva innovation, utvecklas och förbättras. Det är också intressant att företaget är teknikstarkt, de använder sig av moderna tekniker och omfamnar ett lättrörligt och agilt arbetssätt.

Rouwayd Hanna

Titel: Tech Lead.

Utbildning: Civilingenjör i datateknik, master inom datalogi. Kungliga tekniska högskolan, examen 2020.

Vad gör du helst när du är ledig? ”Jag gillar att vara aktiv och att vara i naturen. Om möjligheten finns så reser jag långt. Nästa resa går till Japan.”

Ge exempel på hur du tar ansvar för din egen utveckling!

– Teamet som jag tillhörde tidigare var för stort med många ansvarsområden, så jag föreslog att vi skulle dela upp oss i mindre grupper. Teamen fick därmed tydligare fokusområden vilket gjorde det enklare att leverera värde.

Vad krävs för att leda ett team?

– Du behöver ha ledarskaps- och kommunikationsförmåga så att du tillsammans med teamet fattar rätt beslut för att uppfylla såväl tekniska som affärsmässiga mål. Det är viktigt att bidra till ett tryggt och öppet klimat för att underlätta kommunikation och samarbete.

Vad i kulturen tycker du extra mycket om?

– Allt vi gör är för kundernas skull och utgår från deras behov. Det hjälper oss att veta hur vi ska prioritera uppgifter. Och det är en oerhört hjälpsam kultur. Du kan enkelt be om hjälp även utanför ditt team. Människorna här är snälla och villiga att hjälpa till.

Berätta om något som du är extra stolt över!

– Jag bidrog till en förbättrad teamkultur när jag var ny som utvecklare. Vi behövde dela med oss för att kunskapen skulle kunna spridas på ett bättre sätt och därför föreslog jag ett mentoreller buddysystem och ställde upp som buddy till vår nya kollega. Det hjälpte den personen att komma igång mycket snabbare. Det systemet har vi fortsatt med.

Text: Tina Lindström Carlsson

PostNord

PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden och säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige samt Danmark, oavsett var de bor och verkar. 2021 hade koncernen cirka 28 500 anställda och en omsättning på 40,7 miljarder SEK. Läs mer: www.postnord.se

Dela det här inlägget

Artiklar du kanske gillar:

PostNord
”Här laddar jag och får en energiboost av mina kollegor”
Läs mer
PostNord
”Vi måste vara snabbfotade och ständigt tänka nytt”
Läs mer
Gideon Selder står utomhus med fönster i bakgrunden.
PostNord
”Det finns en lyhördhet och det är lätt att röra sig inom företaget”
Läs mer
Niki Addibpour står utomhus med grönska i bakgrunden.
PostNord
”Mina chefer har tagit vara på mina styrkor och pushat mig”
Läs mer

Din karriär:

Din karriär
Vilka är kanalerna för att få information om en arbetsgivare?

Sociala medier har de senaste åren spelat en allt viktigare roll i svenskarnas jobbsökande och utannonsering av tjänster.

Läs mer
Din karriär
Längtan efter trygghet och äkthet viktigt för Generation Z
Läs mer
Din karriär
Så viktigt är ditt personliga varumärke

Ett starkt personligt varumärke kan vara vägen till en lyckad ”livskarriär".

Läs mer
Om undersökningen
Om vår undersökning

Vill du veta mer om hur vi samlar in data för vår undersökning? Klicka här.

Läs mer