Trafikverket

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Läs mer om arbetet på Trafikverket

Här berättar medarbetare om hur det är att jobba på Trafikverket. Inspireras av tjänster inom Data/IT och teknik:

Trafikverket Placeringar

Civilingenjör

  • 42 Trafikverket

Högskoleingenjör

  • 22 Trafikverket

Naturvetare

  • 36 Trafikverket

Samhällsvetare

  • 50 Trafikverket